Řecká abeceda

Řecká abeceda (alfabeta) je vývojově nejstarším do dnešních dní používaným zápisem jazyka v Evropě a vznikla před zhruba 800 až 900 lety před naším letopočtem. V současné době je, byť v upravené formě, používána jen a pouze pro zápis řečtiny. Čistě technicky vzato by se dalo říci, že je řecká abeceda používána ještě pro zápis takzvané koptštiny, což je druh egyptštiny, ale ta se již asi 200 až 300 let řadí mezi mrtvé jazyky.

Řecká abeceda

Písmena řecké abecedy

Písmeno Český název Řecký název Výslovnost Transkripce
Α α Alfa ἄλφα [a] a
Β β Beta βῆτα [v] v
Γ γ Gama γάμμα [ʝ] před [e̞] nebo [i]; jinak [ɣ] g, j
Δ δ Delta δέλτα [ð] d
Ε ε Epsilon ἒ ψιλόν [e̞] e
Ζ ζ Zéta ζῆτα [z] z
Η η Éta ἦτα [i] i
Θ θ Théta θῆτα [θ] th
Ι ι Ióta ἰῶτα [i], [j] i
Κ κ Kappa κάππα [c] před [e̞] a [i]; jinak [k] k
Λ λ Lambda λάμβδα [l] l
Μ μ μῦ [m] m
Ν ν νῦ [n] n
Ξ ξ Ksí ξῖ [ks] x, ks
Ο ο Omikron ὄ μικρόν [o̞] o
Π π πῖ [p] p
Ρ ρ ῥῶ [ɾ] r
Σ σ
ς (koncové)
Sigma σῖγμα [s] s
Τ τ Tau ταῦ [t] t
Υ υ Ypsilon ὒ ψιλόν [i] y, v, f
Φ φ φῖ [f] f
Χ χ Chí χῖ [ç] před [e̞] a [i]; jinak [x] ch
Ψ ψ Psí ψῖ [ps] ps
Ω ω Omega ὦ μέγα [o̞] o

Zde si můžete pro osobní potřebu stáhnout tabulku řecké abecedy v grafické podobě >>>
Řecká abeceda a její význam

Význam řecké abecedyAčkoliv je řecká abeceda v současné době z hlediska běžného použití používána prakticky jen v rámci dnešní řečtiny, tak je její historický význam pro vývoj evropských jazyků naprosto zásadní. Vychází z ní totiž nejen cyrilice a hlaholice a mnoho dalších písem, ale do jisté míry i světově nejpoužívanější písmo latinka. Mimo to je řecká abeceda široce používána v přírodních vědách od fyziky a matematiky, přes biologii až po astronomii, kde jednotlivá písmena označují nejrůznější konstanty, jednotky, konstelace či jednotky.

Namátkou si uveďme alespoň jedno použití od každého písmene:

α (malá alfa) – první úhel trojúhelníku naproti straně A

β (malá beta) – intenzitu zvuku

Γ (gama kapitálka) – cirkulaci v dynamice tekutin

Δ (delta kapitálka) – rozdíl

ε (malé epsilon) – elasticitu v ekonomii

ζ (malá zéta) – Riemannovu zeta funkci

η (malá éta) – viskozitu

θ (malá théta) – úhel roviny

ι (malá ióta) – orbitální sklon

κ (malá kappa) – dielektrickou konstantu

Λ (lambda kapitálka) – permeanci materiálu

μ (malé mí) – elementární částici mion

ν (malé ný) – frekvenci vyjádřenou v hertzích

ξ (malé ksí) – univerzální sadu

Ο/ο (omikron) – z důvodu možné záměny s nulou a písmenem o se nepoužívá

Π (pí kapitálka) – osmotický tlak

ρ (malé ró) – koeficient korelace

Σ (sigma kapitálka) – součet

τ (malé tau) – točivý moment

υ (malé ypsilon) – frekvenci

Φ (fí kapitálka) – magnetický tok

χ (malé chí) – chromatické číslo

ψ (malé psí) – vodní potenciál

Ω (omega kapitálka) – prostorový úhel

Řecká písmena jako číslice

Mnoho lidí o tom ani neví, ale řecká abeceda, respektive řecká písmena byla a do dnešních i jsou v Řecku používána pro vyjádření číselných hodnot, přičemž praktické použití je víceméně totožné s použitím římských písmen, respektive číslic u nás. Zastupované hodnoty jsou jednotky, desítky a stovky a často se lze setkat s doplněním něčeho, co vypadá jako apostrof nahoře za písmenem a slouží k lepšímu odlišení významu znaku, tedy toho zda se jedná písmeno, nebo číslo. Kompletní informace a tabulku s přehledem hodnot jednotlivých znaků najdete na tomto webu v sekci řecké číslice.
Řecká abeceda a její stará nepoužívaná písmena

Pakliže se budete řeckou abecedou zabývat trochu podrobněji, je možné, že narazíte na některá písmena, která se dnes již vůbec nepoužívají, nebo se používají dosti omezeně, a to především jako znaky reprezentující některé vybrané číselné hodnoty v soustavě řeckých číslic. Zde přinášíme krátké vysvětlivky k některým z nich.

Digamma

 • Podoba: Ϝ / ϝ
 • V překladu znamená „dvojitá gama
 • Vychází z fénického písmene waw
 • V latince je z něj odvozeno F
 • V řecké soustavě číslic zastupuje hodnotu 6 (šest)

Koppa

 • Podoba: Ϙ / ϙ
 • Vyvinula se z fénického písmene kóf
 • Postupně byla nahrazena kappou
 • Vyvinulo se z něj Q / q
 • V systému řeckých čísel je její hodnota 90 (devadesát)

Sampí

 • Podoba: Ϡ / ϡ
 • Jako řecké číslo vyjadřuje 900 (devět set)
 • Dnes nabývá jeho zápis podoby pí se třemi svislicemi namísto dvou

San

 • Podoba: Ϻ / ϻ

Stigma

 • Podoba: Ϛ / ϛ
 • Je v zápisu spojením sigmy a tau
 • Alternativně za digammu může reprezentovat číslici 6 (šest)

Šo

 • Podoba: Ϸ / ϸ

Řecká abeceda v praxi

Pokud se rozhodnete navštívit Řecko a poznávat jeho krásy, nemusíte se problémů spojených se čtením řeckých písmen příliš obávat, neboť je tato země na turisty poměrně dobře připravena. Prakticky všechny běžné nápisy a texty (dopravní a směrové ukazatele, mapy, menu v restauracích a podobně), se kterými se setkáte, jsou psány buď duplicitně alfabetou (řecká abeceda) a zároveň i latinkou, nebo jen latinkou (v odlehlejších, málo navštěvovaných a vesnických oblastech však s nápisy v latince příliš nepočítejte). Je ale třeba brát v potaz fakt, že přepis do latinky není nijak standardizován a probíhá tak trochu živelně, což znamená, že se můžete setkat s různými přepisy. Týká se to především názvů měst a obcí v turistických příručkách a průvodcích a na dopravních a směrových ukazatelích. Buďte proto lehce obezřetní, protože by vám z toho mohli vzniknout jisté komplikace. Pozor si dávejte zejména na písmena Beta – Β, Éta – Η, Théta – Θ, Ypsilon – Υ, Chí – Χ a Psí – Ψ, která jsou v tomto ohledu nejzrádnější.

Upozornění: Řecko je poměrně oblíbenou destinací mezi ruskými turisty, takže asi tušíte, co to znamená. Ano, mnoho nápisů (hlavně těch propagačních) je psáno v azbuce, která je dnes pro mnoho Čechů stejnou neznámou jako řecká abeceda. Patříte-li tedy mezi ty azbukou nepolíbené, nedivte se, že některé texty nerozluštíte ani se znalostí alfabety.
Základní slova a fráze

Na následujících řádcích naleznete přehled základních slovíček a frází, které se vám mohou při návštěvě Řecka hodit. Tematicky jsou rozřazeny do několika skupin a sepsány do tabulek obsahujících české a řecké ekvivalenty včetně výslovnosti.

Ano a ne

Česky

Řecky

Výslovnost

ano ναι ne
ne όχι óchji

Pozdravy

Česky

Řecky

Výslovnost

ahoj γεια σου jásu
dobré ráno καλημέρα kaliméra
dobré odpoledne καλό απόγευμα kaló apójevma
dobrý večer καλό βράδυ kaló vrádi
dobrou noc καληνύχτα kalinýchta
na shledanou στο καλό sto kaló

Zdvořilostní fráze

Česky

Řecky

Výslovnost

děkuji ευχαριστώ efcharistó
omlouvám se ζητώ συγνώμη zitó sihnomi
prosím παρακαλώ parakaló

Čísla

Česky

Řecky

Výslovnost

0 μηδέν midén
1 ένα éna
2 δύο dío
3 τρία tría
4 τέσσερα téssera
5 πέντε pénte
6 έξι éxi
7 εφτά eftá
8 οχτώ ohtó
9 εννιά eniá
10 δέκα déka
11 έντεκα énteka
12 δώδεκα dódeka
13 δεκατρία dekatría
14 δεκατέσσερα dekatéssera
15 δεκαπέντε dekapénte
16 δεκαέξι dekaéxi
17 δεκαεφτά dekaeftá
18 δεκαοχτώ dekaoxtó
19 δεκαεννιά dekaeniá
20 είκοσι íkosi
30 τριάντα triánta
40 σαράντα saránta
50 πενήντα penínta
60 εξήντα exínta
70 εβδομήντα ebdomínta
80 ογδόντα ogdónda
90 ενενήντα enenínta
100 εκατό ekató

Základní cestovatelské fráze

Česky

Řecky

Výslovnost

co τι ty
jak πώς pós
kdo ποιος pjós
kdy πότε póte
kolik πόσο póso
který ποια pja
jak dlouho πόσον καιρό póson těró
jak se to píše πώς γράφεται pos hráfete
kde je πού είναι pu íne
kde můžu sehnat πού μπορώ να βρω pu boró na vro
kolik je hodin τι ώρα είναι ti óra íne
hovořím jen česky μιλώ μόνο τσέχικα miΙό móno tséchjika
můžete to zopakovat μπορείτε να το επαναλαμβάνετε boríte na to epanalamvánete
mohl byste mi ukázat cestu na mapě μπορείτε να μου δείξετε στο χάρτη το δρόμο boríte na mu díxete sto chárty to drómo
nerozumím δεν καταλαβαίνω den katalavéno
promiňte, že obtěžuji με συγχωρείτε για την ενόχληση me synchoríte ja tyη enóchlisi
pověděl byste mi μπορείτε να μου πείτε boríte na mu píte
ukázal byste nám θα μας δείξετε fa mas díxete
ztratil jsem se εχασα το δρόμο échasa to drómo

Nejběžnější jídlo a pití

Česky

Řecky

Výslovnost

cukr ζάχαρη záchari
čaj τσάι cái
džus χυμός chjimós
chléb ψωμί psomí
jogurt γιαούρτι jaúrty
kávu καφέ kafé
led πάγο págho
máslo βούτυρο vútyro
med μέλι méli
mléko γάλα ghála
pepř πιπέρι pipéri
pivo μπίρα bira
sodovka σουρωτή surotý
sůl αλάτι aláty
uzo ούζο úzo
víno κρασί krásí
voda νερό neró
zmrzlina παγωτό paghotó

Mohlo by vás také zajímat

Na závěr bychom zde rádi uvedli odkazy na dvě instituce, které více či méně s řeckou abecedou souvisí a mohli by tak být zdrojem dalších cenných informací pro případné zájemce. Tou první je Ústav řeckých a latinských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, tou druhou pak Velvyslanectví Řecké republiky v Praze, jehož profil naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Grafika jednotlivých písmen řecké abecedy

Alfa Beta Gama Delta Epsilon Zéta

Éta Théta Ióta Kappa Lambda Mí

Ný Ksí Omikron Pí Ró Sigma

Tau Ypsilon Fí Chí Psí Omega