Epsilon

By | 23.1.2016

Epsilon (někdy nazýváno též dlouze Epsílon) je pátým písmenem řecké abecedy (za Deltou a před Zétou) a jeho znaková podoba nabývá třech základních podob – Ε / ε a ϵ. Kapitálka vypadá naprosto totožně jako nám dobře známé velké E, které je z něj ostatně odvozeno. Malé písmeno má potom dvě formy a vypadá buď jako obrácená číslovka 3 (tři), či jako půlkruh s horizontální čarou uprostřed. Běžně mají naprosto totožný význam a z grafického hlediska se jedná jen o různou podobu toho samého, nicméně jako matematické symboly mají různé významy.

Epsilon znak

V rámci vědecké symboliky je využíváno především formy obrácené trojky – ε, přičemž kapitálka se nepoužívá prakticky vůbec z již zmíněného důvodu její vzhledové totožnosti s písmenem E (latinka).

ε – axiální naklonění planety (planetologie), elasticita (ekonomie), duální číslo (matematika)

ϵ – bylo inspirací pro vytvoření znaku měny Euro – €

Jak napsat Epsilon znak na počítači

Pakliže byste potřebovali napsat malý či velký znak Epsilon na klávesnici, můžete k tomuto účelu použít takzvaný ASCII kód. Dále pak uvádíme též HTML a Unicode entity.

ASCII

Ε – Alt + 917

ε – Alt + 238 / Alt + 949

ϵ – Alt + 1013

HTML

Ε – Ε / Ε / Ε

ε – ε / ε / ε

ϵ – ϵ / ϵ

Unicode

Ε – U+0395

ε – U+03B5

ϵ – U+03F5