Tabulka

Zde je pro návštěvníky našeho webu připravena tabulka řecké abecedy. Více informací o ní a o tom jak jí používat, naleznete v textu pod ní.

Tabulka řecké abecedy
Popis tabulky

Tabulka řecké abecedy má celkem pět sloupců. V prvním z nich se nacházejí jednotlivá písmena řecké abecedy, kdy je na prvním místě uvedena kapitálka a na druhém pak malé písmeno, respektive verze malého písmena, pokud se to nachází na konci slova. V druhém sloupci najdeme česká pojmenování písmen a ve třetím to řecké. Čtvrtý sloupec je věnovaný výslovnosti písmene, což může být pro našince v některých případech problém, neboť k nim v češtině neexistuje ekvivalent. Komplikovaná je v tomto ohledu kupříkladu théta nebo delta. V posledním sloupci je pak alfabeta transkribována do latinky. Tato transkripce slouží především k tomu, aby mohla být základní slova a pojmenování (třeba jména měst) převedena do podoby, kdy jim bude rozumět i osoba (třeba turista), pro kterou je řecká abeceda velkou neznámou. Důležité je zmínit, že tento převod není zcela unifikován a tak mají některé řecké znaky (ypsilon, ksí, gama) více latinkou psaných ekvivalentů.

Jak se smí tabulka řecké abecedy používat

Tabulka byla vytvořena výhradně pro vzdělávací účely webu Reckaabeceda.cz. To v praxi znamená, že pokud si ji chcete stáhnout, pak tak můžete učinit, ale jen za určitých předpokladů. Stažení a následný tisk za výukovými účely pro osobní i skupinovou potřebu je bez omezení povolen. Stahování a následné umístění na jiný web, nebo weby za jakýmkoliv účelem (i kdyby byl výukový) je zakázáno. Pokud tak chcete přesto učinit, kontaktujte prosím provozovatele těchto webových stránek a domluvte se s ním na podmínkách, za kterých bude možné takto postupovat.

Kam dál

Další tabulku, kterou si na portálu Řeckáabeceda.cz můžete stáhnout, naleznete na stránce Řecké číslice. Zde je vám zcela na konci k dispozici tabulka věnovaná problematice řeckých číslic. Platí pro ni zcela totožná pravidla užívání, jako pro tu na této stránce.