Ypsilon

By | 5.1.2016

Ypsilon je v pořadí 20. písmenem řecké abecedy, přičemž před ním je Tau a za ním následuje . V podobě znaku vypadá ve velké podobě následovně – Υ / ϒ a jako malé potom takto – υ. Vývojově vychází z fénického písma a v různých vývojových stadiích abecedy sloužilo k vyjádření různých hlásek. Někdy se mu říká Pythagorovo písmeno, neboť ten ho používal, jako znázornění cesty ctnosti, nebo cesty neřesti. V latince z něj vycházejí celkem čtyři písmena, a to U, V, W a Y. V řecké číselné soustavě představuje hodnotu 400.

Ypsilon znak

Napsání symbolu Ypsilon na počítači

Zde uvádíme pár počítačových zkratek, pomocí nichž je možné zapsat tento znak v několika odlišných programech.

HTML

Υ – Υ / Υ / Υ

ϒ – ϒ / ϒ / ϒ

υ – υ / υ / υ

Unicode

Υ – U+03A5

ϒ – U+03D2

υ – U+03C5

ASCII

Υ – Alt + 933

ϒ – Alt + 978

υ – Alt + 965