By | 5.1.2016

je dvacátým prvním písmenem řecké abecedy. Následuje za Ypsilon a po něm je Chí. Jako kapitálka je zapsán takto – Φ, jako malé písmeno pak takto – φ, nebo takto – ϕ. Při transkripci do latinky má podobu F, respektive f. V řeckém číselném systému reprezentuje číslo 500. Jeho symbolika ve vědě je značně široká a jeho pravděpodobně nejznámějším použitím v tomto ohledu je označení takzvaného zlatého řezu, což je ideální poměr veličin využívaný mimo jiné v umění, architektuře a matematice. Dále pak jako znak označuje například elektrický potenciál ve fyzice, pórovitost v geologii, zeměpisnou šířku v geografii nebo koeficient těkavosti v termodynamice.

Fí znak

Jak se píše Fí na počítači

Jestliže byste potřebovali znát postup pro napsání tohoto písmene v různých softwarových programech, pak jsme zde pro vás sesbírali základní počítačové zkratky.

Unicode

Φ – U+03A6

φ / ϕ – U+03C6

HTML

Φ – Φ

φ / ϕ – φ