Tau

By | 14.1.2016

Tau je v pořadí devatenácté písmeno v rámci řecké abecedy (předchází mu Sigma a za ním následuje Ypsilon), přičemž v řeckém číselném systému reprezentuje číslici 300. Jeho podoba ve velké a malé formě je následující – Τ, respektive τ. Vyvinulo se z písmena taw fénické abecedy. Díky svému vzhledu představující kříž mělo silnou symboliku a v jistých kruzích lidí ji stále má. Například ve starověku symbolizovalo život, či vzkříšení (zatímco Théta znamenala smrt). Je ale také symbolem řádu Františkánů, pro které je znakem vykoupení.

Tau znak

V rámci mnoha vědeckých oborů je používáno k vyjádření několika desítek různých entit, konstant a podobně. Mezi ty nejvíce obvyklé můžeme zařadit „zlatý řez“ (byť použití φ – je častější), konstantu rovnu dvojnásobku π – vyjadřující poměr obvodu kruhu vzhledem k jeho poloměru nebo točivý moment (rotační síla v mechanice).

Zápis Tau na počítači

K zápisu v rámci různých programů na počítači lze použít příslušné zkratky níže.

Unicode

Τ – U+03A4

τ – U+03C4

HTML

Τ – Τ / Τ / Τ

τ – τ / τ / τ

ASCII

Τ – Alt + 932

τ – Alt + 231 / Alt + 964