By | 18.1.2016

je v pořadí 16. písmeno řecké abecedy. Jeho velká a malá podoba je Π, respektive π. Před ním na patnáctém místě stojí Omikron a za ním na sedmnáctém . V systému řeckých číslic zastupuje hodnotu 80. Prapůvodně vypadalo trochu jinak, druhá nožka nebyla zcela dotažena dolů, a proto vypadalo jako Gama s háčkem dolů. Současná podoba je podle některých teorií důsledkem snahy o to, aby tento znak vypadal jako brána reprezentující vstup do civilizace (to se však nedá zcela důvěryhodně prokázat).

Pí znak

Nejčastějším a nejvíce známým použitím Pí jako symbolu „pro něco“ je zcela nepochybně vyjádření takzvaného Ludolfova čísla, což je matematická konstanta a iracionální číslo, které není možné vyjádřit konečným způsobem, a to ani pomocí zlomku. Jeho přibližná hodnota, která se běžně používá při jednoduchých výpočtech, byla stanovena na 3,14 a mimo jiné vyjadřuje poměr obvodu kruhu k jeho průměru. V jiných vědeckých oborech pak tento symbol reprezentuje kupříkladu osmotický tlak (chemie), míru inflace (makroekonomie) či ekonomický zisk (mikroekonomie).

Napsání Pí na počítači

V různých softwarových prostředích se může pro zápis tohoto znaku hodit některý z níže uvedených kódů.

Unicode

Π – U+03A0

π – U+03C0

HTML

Π – Π / Π / Π

π – π / π / π

ASCII

Π – Alt + 928

π – Alt + 227 / Alt + 960