By | 14.1.2016

je sedmnáctým písmenem řecké abecedy, přičemž před ním je a za ním je Sigma. V podobě kapitálky – Ρ má stejné piktogramové ztvárnění jako velké p – P v latince, avšak reálně se jedná o významově odlišné symboly, a proto je nezaměňujte. Jako malé písmeno pak může mít buď podobu ρ, nebo ϱ. Ve významu řecké číslice zastupuje hodnotu 100.

Ró znak

V rámci vědních oborů se můžeme setkat se symbolickým použitím především v jeho malé a jako první zde zmíněné podobě – ρ. Může vyjadřovat například hustotu (hmoty, vzduchu, náboje), korelační koeficient, diskontní sazbu budoucích peněžních toků či měrný elektrický odpor.

Jak napsat Ró na počítači

Jestliže byste potřebovali napsat tento znak v některém z počítačových softwarů, tak zde uvádíme několik příslušných kódových zkratek.

Unicode

Ρ – U+03A1

ρ – U+03C1

ϱ – U+03F1

HTML

Ρ – Ρ / Ρ / Ρ

ρ – ρ / ρ / ρ

ϱ – ϱ / ϱ

ASCII

Ρ – Alt + 929

ρ – Alt + 961