Sigma

By | 14.1.2016

Sigma je v řecké abecedě na osmnácté pozici (před Tau a po ) a v systému řeckých číslic zastupuje číslici 200. Má celkem tři podoby a způsoby použití ve slovech. Prvními dvěma jsou klasická kapitálka a malé písmeno – Σ / σ. Pokud se však vyskytne na samém konci slova, vypadá takto – ς.

Sigma znak

Ani Sigma jako symbol nezaostává z hlediska využití ve vědě oproti ostatním písmenům řecké abecedy a je možné se s ní v tomto ohledu setkat již v rámci výuky na základní škole. Jako kapitálka bude pro většinu lidí představovat takzvanou „sumu“, čili číselný součet. V podobě malého písmene pak směrodatnou odchylku ve statistice. Má však desítky dalších významů napříč mnoha vědními obory jako jsou fyzika, biologie, astronomie nebo chemie.

Jak napsat znak Sigma na počítači

Pro napsání tohoto znaku lze v příslušných softwarových programech použít následující kódy.

Unicode

Σ – U+03A3

σ – U+03C3

ς – U+03C2

HTML

Σ – Σ / Σ / Σ

σ – σ / σ / σ

ς – ς / ς/ ς

ASCII

Σ – Alt + 228 / Alt + 931

σ – Alt + 229 / Alt + 963

ς – Alt + 962