Omikron

By | 18.1.2016

Omikron stojí v rámci řecké abecedy na 15. pozici (před a za Ksí) a jako řecká číslice reprezentuje hodnotu 70. Ve formě znaku vypadá následovně – Ο (kapitálka), respektive ο (malé písmeno). V doslovném překladu znamená název tohoto písmene „malé o“ a je do jisté míry kontrastem Omegy (Ω / ω), která naopak znamená „velké o“. Tento symbol není na rozdíl od ostatních písmen řecké abecedy v rámci vědeckých oborů prakticky vůbec používán jako označení nějaké konstanty, či čehokoliv jiného. Důvod je prostý a při krátkém zamyšlení všem jasný. Vypadá totiž naprosto totožně jako písmeno O/o (latinka) a stejně tak jako 0 (nula), takže by bylo snadno zaměňováno.

Omikron znak

Jak napsat znak Omikron na počítači

Zde uvádíme pro případnou potřebu také různé počítačové zkratky pro tento symbol.

Unicode

Ο – U+039F

ο – U+03BF

HTML

Ο – Ο / Ο / Ο

ο – ο / ο / ο

ASCII

Ο – Alt + 927

ο – Alt + 959