Omega

By | 5.1.2016

Omega je posledním písmenem řecké abecedy a celkově jí náleží čtyřiadvacátá pozice. Její zápis je následující – Ω (kapitálka), respektive ω (malé písmeno). Její reálný význam je „dlouhé/velké o“, kde o je o a mega je velký. Je tak protipólem písmene Omikron, které znamená „krátké/malé o“. V řeckém číselném systému zastupuje číslici 800. Díky své poslední pozici v abecedě pak vyjadřuje v přeneseném slova smyslu konec něčeho. To v kombinaci s Alfou, tedy Alfa a Omega, symbolizuje začátek a konec něčeho či první a poslední ve smyslu nějakého celku, což je velice často používáno jako metafora ve světském i duchovním pojetí (zde je to označení pro Boha).

Omega znak

Stejně jako ostatní písmena řecké abecedy má široké použití ve vědě jako symbol pro označení nějaké konstanty, prvku, parametru a tak podobně. Mezi ty nejvíce známé rozhodně patří jednotka odporu – ohm, úhlová rychlost, prostorový úhel či subatomární částice – Ω baryon.

Zápis symbolu Omega na počítači

V rámci různých případů je možní ji zapsat na klávesnici pomocí různých zkratek. Zde přinášíme ty nejzákladnější.

HTML

Ω – Ω / Ω / Ω

ω – ω / ω / ω

Unicode

Ω – U+03A9

ω – U+03C9

ASCII

Ω – Alt + 234 / Alt + 937

ω – Alt + 969