Alfa

By | 23.1.2016

Alfa je prvním písmenem řecké abecedy (po něm následuje Beta) a jako řecká číslice vyjadřuje hodnotu 1 (jedna). Ve formě velkého a malého znaku je zapisována následovně – Α / α. Vyvinula se z fénického písmene „aleph“ a z ní bylo poté v latince odvozeno A/a. V náboženském i světském pojetí symbolizuje začátek něčeho, či první pozici někoho. V protikladu pak stojí Omega symbolizující konec. Jejich spojení pak metaforicky označuje nějaký podstatný celek (entitu). S tím se můžeme setkat již v Novém Zákoně, kde sám Bůh říká: „Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední.“.

Alfa znak

Použití velkého písmene jako symbolu není ve vědě obvyklé z důvodu snadné záměny s velkým A. Malá α je naopak poměrně oblíbená.

α značí – úhlové zrychlení, koeficient tepelné roztažnosti, dominantního jedince ve smečce/skupině, druh radioaktivního záření, plochu pod křivkou normálního rozdělení ve statistice nebo třeba druh částic.

Zápis Alfa znaku pomocí klávesnice

Česká klávesnice samozřejmě nedisponuje specifickou klávesou pro tento znak, a proto si musíme pomoci jinak, jestliže ho chceme napsat. Jednou z možností je použití ASCII kódů, které jsme zde sepsali. O něco málo níže najdete též příslušné Unicode a HTML entity.

ASCII

Α – Alt + 913

α – Alt + 224 / Alt + 945

Unicode

Α – U+0391

α – U+03B1

HTML

Α – Α / Α / Α

α – α / α / α