Psí

By | 5.1.2016

Psí je 23. a tudíž také předposledním písmenem řecké abecedy (před Omegou). V grafické podobě vypadá následovně – Ψ (velké) a ψ (malé). Objevilo se zhruba v 7. století před naším letopočtem, avšak jeho původ není zcela jasný. Je možné, že je odvozeno z fénické abecedy, což se však nedá zcela důvěryhodně prokázat. V rámci řeckého číselného systému vyjadřuje číslovku 700.

Psí znak

Jeho význam jako symbolu se vyskytuje v celé řadě vědeckých oborů. Namátkou zmiňme například znak pro psychologii jako takovou, označení reciproční Fibonacciho konstanty v matematice, symbol pro planetu Neptun či vyjádření vlnové funkce v kvantové mechanice ve fyzice.

Napsaní písmena Psí na počítači

V případě, že potřebujete napsat toto písmeno na počítači, uvádíme zde pár základních zkratek pro různé programy, potažmo programovací jazyky.

HTML

Ψ – Ψ / Ψ / Ψ

ψ – ψ / ψ / ψ

Unicode

Ψ – U+03A8

ψ – U+03C8

ASCII

Ψ – Alt + 936

ψ – Alt + 968