Théta

By | 20.1.2016

Théta je 8. písmeno řecké abecedy a jako znak nabývá v zásadě čtyř podob. Kapitálka vypadá buď takto Θ, nebo takto ϴ. Malé písmeno pak θ, či ϑ. V systému řeckých číslic vyjadřuje hodnotu 9.

Théta znak

Ve starověku symbolizoval tento znak smrt (symbolem života pak bylo Tau) a v tomto smyslu byl také používán jako varování v obdobných případech, jako my dnes používáme lebku a zkřížené hnáty, které ostatně vzdáleně připomíná.

Ve vědeckých oborech obě znakové formy reprezentují mnoho entit. Zmiňme alespoň některé.

Θ (ϴ) – Množství a teplotu (soustava jednotek SI), mozkovou frekvenci v rozsahu 4 až 8 herců (biologie), pentakvarky (částicová fyzika)

θ (ϑ) – rovinný úhel (geometrie), potenciální teplotu (meteorologie), prahovou hodnotu neuronu (biologie), mozkové vlny během spánku (medicína)

Théta znak na počítači

Standardní česká klávesnice pochopitelně nedisponuje tímto písmenem, a tak se mohou pro jeho zápis hodit následující ASCII kódy. Stejně tak zde uvádíme Unicode a HTML entity.

ASCII

Θ – Alt + 233 / Alt + 920

ϴ – Alt + 1012

θ – Alt + 952

ϑ – Alt + 977

Unicode

Θ – U+0398

ϴ – U+03F4

θ – U+03B8

ϑ – U+03D1

HTML

Θ – Θ / Θ / Θ

ϴ – ϴ / ϴ

θ – θ / θ / θ

ϑ – ϑ / ϑ / ϑ