Éta

By | 23.1.2016

Éta je celkově 7. písmeno řecké abecedy (za šestou Zétou a osmou Thétou) a jako znak nabývá ve velké a malé formě následující podobu – Η / η. V soustavě řeckých číslic vyjadřuje číslici 8 (osm). Vyvinula se z fénického písma, konkrétně pak ze symbolu „heth“. V latince z ní vychází písmeno H/h.

Éta znak

V tomto případě zastupuje různé entity napříč různými vědeckými obory především malá varianta Éty (velká forma není nijak zvlášť používána). Uveďme zde pár příkladů – elasticita (ekonomie), konformní čas (kosmologie), viskozita (reologie), účinnost (mechanika) či kvantová účinnost detektorů (optika)

Zápis Éta znaku na klávesnici

Je jasné, že není možné zapsat tento znak klasicky pomocí české klávesnice. Proto zde uvádíme příslušné ASCII kódy. Mimo to jsou níže sepsány též Unicode a HTML zkratky.

ASCII

Η – Alt + 919

η – Alt + 951

Unicode

Η – U+0397

η – U+03B7

HTML

Η – Η / Η / Η

η – η / η / η