Delta

By | 23.1.2016

Delta stojí v rámci řecké abecedy na 4. místě (za Gammou a před Epsilon) a patří mezi ta nejznámější a jako symbol nejběžněji používaná písmena vůbec. Její velký a malý znak vypadá takto – Δ / δ. Historicky vychází s fénického písma, konkrétně ze znaku „dalet“. Z Delty pak bylo v latince odvozeno písmeno D/d. Její název dal mimo jiné jméno typu ústí řeky do moře/jezera – delta řeky, neboť to tvarově připomíná kapitálku tohoto znaku (trojúhelník). Jako řecká číslice reprezentuje hodnotu 4 (čtyři).

Delta znak

Použití symbolu ve vědeckých oblastech

Δ – změna velikosti, množství či počtu (matematika), symetrický rozdíl dvou množin (teorie množin), delece genu (genetika), neurčitost (kvantová mechanika)

δ – změna hodnoty proměnné (matematika), deformace (mechanika), mozkové vlny při hlubokém spánku (medicína), deklinace objektu v systému rovníkových souřadnic (astronomie)

Jak napsat Delta znak na počítači

Česká klávesnice samozřejmě nedisponuje klávesou, pomocí které by bylo možné napsat toto písmeno přímo a z tohoto důvodu je nutné využít takzvané ASCII kódy, které najdete o pár řádků níže. Též jsme zde sepsali entity pro HTML a Unicode.

ASCII

Δ – Alt + 916

δ – Alt + 235 / Alt + 948

HTML

Δ – Δ / Δ / Δ

δ – δ / δ / δ

Unicode

Δ – U+0394

δ – U+03B4