By | 19.1.2016

je v pořadí 12. písmenem řecké abecedy a jako řecká číslice zastupuje hodnotu 40 (čtyřicet). Před ním stojí Lambda a za ní . Podoba symbolu je ve velké a malé formě takováto – Μ / μ. Vývojově vychází z egyptského hieroglyfického symbolu pro vodu, který byl převzat Féničany, kteří ho zjednodušili, a z něhož vychází také jeho pojmenování.

Mí znak

Znaková podoba (v obou formách) je ve vědě hojně využívána pro označení všemožných konstant, veličin a entit. Jmenujme alespoň mikron/mikrometr (µm), aritmetický průměr, střední hodnotu (pravděpodobnost), propustnost (elektromagnetismus) nebo dynamickou viskozitu (mechanika tekutin).

Napsání Mí na počítači

Pro potřebu zápisu tohoto znaku v prostředí některého z počítačových programů, jsme na následujících řádcích sepsali základní kódy.

Unicode

Μ – U+039C

μ – U+03BC

HTML

Μ – Μ / Μ / Μ

μ – μ / μ / μ

ASCII

Μ – Alt + 924

μ – Alt + 230 / Alt + 956