By | 19.1.2016

je 13. písmenem řecké abecedy, přičemž na dvanácté pozici mu předchází (Μ μ) a za ním na čtrnácté je Ksí (Ξ ξ). Jeho znaková podoba vypadá takto – Ν (kapitálka) a ν. Jeho ekvivalentem k latince je nám dobře známé N/n, navzdory tomu, že jeho malá podoba připomíná písmeno V/v. Řecká soustava číslic používá tento symbol k reprezentaci hodnoty 50.

Ný znak

Jeho malá podoba označuje ve vědeckých oborech kupříkladu stupeň volnosti (statistika), poissonův poměr (mechanika), neutrino (částicová fyzika) nebo DNA polymerázu (genetika).

Zápis Ný na počítači

V situaci kdybyste potřebovali napsat tento znak na klávesnici v některém z počítačových programů, lze využít některou z příslušných kódových zkratek zmíněných níže.

Unicode

Ν – U+039D

ν – U+03BD

HTML

Ν – Ν / Ν / Ν

ν – ν / ν / ν

ASCII

Ν – Alt + 925

ν – Alt + 957