Kappa

By | 20.1.2016

Kappa, v podobě znaku – Κ / κ, respektive ϰ, je 10. písmenem řecké abecedy a jako řecká číslice zastupuje hodnotu 20. Před ním je Ióta a za ním následuje Lambda. V latince je z něj odvozeno K/k.

Kappa znak

Ve vědě je pomocí něj označen třeba opioidní receptor (farmakologie), míra diagnostické spolehlivosti (psychologie a psychiatrie), stlačitelnost sloučeniny (termodynamika), zakřivení křivky (diferenciální geometrie) nebo von Karmanova konstanta (dynamika tekutin).

Zápis Kappa znaku na klávesnici

Drtivá většina lidí zřejmě nemá k dispozici klávesnici s řeckými znaky, a proto se mohou v případě nutnosti hodit následující kódové zkratky.

ASCII

Κ – Alt + 922

κ – Alt + 954

Unicode

Κ – U+039A

κ – U+03BA

ϰ – U+03F0

HTML

Κ – Κ / Κ / Κ

κ – κ / κ / κ

ϰ – ϰ / ϰ