Řecká abeceda

Řecká abecedaŘecká abeceda (alfabeta) je vývojově nejstarším do dnešních dní používaným zápisem jazyka v Evropě a vznikla před zhruba 800 až 900 lety před naším letopočtem. V současné době je, byť v upravené formě, používána jen a pouze pro zápis řečtiny. Čistě technicky vzato by se dalo říci, že je používána ještě pro zápis takzvané koptštiny, což je druh egyptštiny, ale ta se již asi 200 až 300 let řadí mezi mrtvé jazyky.

Písmena řecké abecedy

Písmeno Český název Řecký název Výslovnost Transkripce
Α α Alfa ἄλφα [a] a
Β β Beta βῆτα [v] v
Γ γ Gama γάμμα [ʝ] před [e̞] nebo [i]; jinak [ɣ] g, j
Δ δ Delta δέλτα [ð] d
Ε ε Epsilon ἒ ψιλόν [e̞] e
Ζ ζ Zéta ζῆτα [z] z
Η η Éta ἦτα [i] i
Θ θ Théta θῆτα [θ] th
Ι ι Ióta ἰῶτα [i], [j] i
Κ κ Kappa κάππα [c] před [e̞] a [i]; jinak [k] k
Λ λ Lambda λάμβδα [l] l
Μ μ μῦ [m] m
Ν ν νῦ [n] n
Ξ ξ Ksí ξῖ [ks] x, ks
Ο ο Omikron ὄ μικρόν [o̞] o
Π π πῖ [p] p
Ρ ρ ῥῶ [ɾ] r
Σ σ
ς (koncové)
Sigma σῖγμα [s] s
Τ τ Tau ταῦ [t] t
Υ υ Ypsilon ὒ ψιλόν [i] y, v, f
Φ φ φῖ [f] f
Χ χ Chí χῖ [ç] před [e̞] a [i]; jinak [x] ch
Ψ ψ Psí ψῖ [ps] ps
Ω ω Omega ὦ μέγα [o̞] o

Zde si můžete pro osobní potřebu stáhnout tabulku řecké abecedy v grafické podobě >>>

Význam řecké abecedy

Význam řecké abecedyAčkoliv je řecká abeceda v současné době z hlediska běžného použití používána prakticky jen v rámci dnešní řečtiny, tak je její historický význam pro vývoj evropských jazyků naprosto zásadní. Vychází z ní totiž nejen cyrilice a hlaholice a mnoho dalších písem, ale do jisté míry i světově nejpoužívanější písmo latinka. Mimo to je široce používána v přírodních vědách od fyziky a matematiky, přes biologii až po astronomii, kde jednotlivá písmena označují nejrůznější konstanty, jednotky, konstelace či jednotky.

Namátkou si uveďme alespoň jedno použití od každého písmene:

α (malá alfa) – první úhel trojúhelníku naproti straně A

β (malá beta) – intenzitu zvuku

Γ (gama kapitálka) – cirkulaci v dynamice tekutin

Δ (delta kapitálka) – rozdíl

ε (malé epsilon) – elasticitu v ekonomii

ζ (malá zéta) – Riemannovu zeta funkci

η (malá éta) – viskozitu

θ (malá théta) – úhel roviny

ι (malá ióta) – orbitální sklon

κ (malá kappa) – dielektrickou konstantu

Λ (lambda kapitálka) – permeanci materiálu

μ (malé mí) – elementární částici mion

ν (malé ný) – frekvenci vyjádřenou v hertzích

ξ (malé ksí) – univerzální sadu

Ο/ο (omikron) – z důvodu možné záměny s nulou a písmenem o se nepoužívá

Π (pí kapitálka) – osmotický tlak

ρ (malé ró) – koeficient korelace

Σ (sigma kapitálka) – součet

τ (malé tau) – točivý moment

υ (malé ypsilon) – frekvenci

Φ (fí kapitálka) – magnetický tok

χ (malé chí) – chromatické číslo

ψ (malé psí) – vodní potenciál

Ω (omega kapitálka) – prostorový úhel

Řecká písmena jako číslice

Mnoho lidí o tom ani neví, ale řecká písmena byla a do dnešních i jsou v Řecku používána pro vyjádření číselných hodnot, přičemž praktické použití je víceméně totožné s použitím římských písmen, respektive číslic u nás. Zastupované hodnoty jsou jednotky, desítky a stovky a často se lze setkat s doplněním něčeho, co vypadá jako apostrof nahoře za písmenem a slouží k lepšímu odlišení významu znaku, tedy toho zda se jedná písmeno, nebo číslo. Kompletní informace a tabulku s přehledem hodnot jednotlivých znaků najdete na tomto webu v sekci řecké číslice.

Stará nepoužívaná písmena řecké abecedy

Pakliže se budete řeckou abecedou zabývat trochu podrobněji, je možné, že narazíte na některá písmena, která se dnes již vůbec nepoužívají, nebo se používají dosti omezeně, a to především jako znaky reprezentující některé vybrané číselné hodnoty v soustavě řeckých číslic. Zde přinášíme krátké vysvětlivky k některým z nich.

Digamma

 • Podoba: Ϝ / ϝ
 • V překladu znamená „dvojitá gama
 • Vychází z fénického písmene waw
 • V latince je z něj odvozeno F
 • V řecké soustavě číslic zastupuje hodnotu 6 (šest)

Koppa

 • Podoba: Ϙ / ϙ
 • Vyvinula se z fénického písmene kóf
 • Postupně byla nahrazena kappou
 • Vyvinulo se z něj Q / q
 • V systému řeckých čísel je její hodnota 90 (devadesát)

Sampí

 • Podoba: Ϡ / ϡ
 • Jako řecké číslo vyjadřuje 900 (devět set)
 • Dnes nabývá jeho zápis podoby pí se třemi svislicemi namísto dvou

San

 • Podoba: Ϻ / ϻ

Stigma

 • Podoba: Ϛ / ϛ
 • Je v zápisu spojením sigmy a tau
 • Alternativně za digammu může reprezentovat číslici 6 (šest)

Šo

 • Podoba: Ϸ / ϸ

Mohlo by vás také zajímat

Na závěr bychom zde rádi uvedli odkazy na dvě instituce, které více či méně s řeckou abecedou souvisí a mohli by tak být zdrojem dalších cenných informací pro případné zájemce. Tou první je Ústav řeckých a latinských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, tou druhou pak Velvyslanectví Řecké republiky v Praze, jehož profil naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Grafika jednotlivých písmen řecké abecedy

Alfa Beta Gama Delta Epsilon Zéta

Éta Théta Ióta Kappa Lambda Mí

Ný Ksí Omikron Pí Ró Sigma

Tau Ypsilon Fí Chí Psí Omega


Rádi bychom na tomto místě poděkovali zřizovateli webových stránek, na kterých jsme našli wedos slevový kupon, jež byl následně použit pro nákup této webové domény za o poznání nižší cenu. Pokud tedy plánujete nákup domény, či zřízení hostingu u dané společnosti, klikněte na výše uvedený odkaz a získejte slevu.